Transformatie

Datum: 30 april 2019

Transformeren is vergelijkbaar met het resetten van je computer.

Wanneer we geboren worden zijn we pure energie zonder enige ervaring. De eerste ervaringen vinden al plaats in de baarmoeder.

We zijn als een blanco schijf die gedurende het leven dichtslibt met informatie waar we gevoelsmatig niets mee kunnen. Op dag crasht de harde schijf. We raken overbelast. We noemen dit vaak een burn-out.

We zijn energetische gevoelswezens in een fysiek lichaam. Het fysieke lichaam beschikt over een denkvermogen. Gaandeweg raken wij het contact met ons gevoel kwijt en neemt het fysieke denken het over. Iedere ziel heeft een blauwdruk. Ieder mens heeft een innerlijk weten. Alleen door het luisteren naar het gevoel kunnen we ontdekken wat onze blauwdruk is.

In onze westerse maatschappij wordt ons geleerd dat we ons verstand moeten gebruiken. We moeten diploma’s behalen. We groeien op in een systeem dat robotjes van ons maakt. We worden geprogrammeerd op het behalen van winsten en worden gedwongen om te presteren.

Ons zelfbeeld is ook geprogrammeerd door onze omgeving. Sommige mensen groeien op met de frustraties en negatieve levenshouding van hun ouders. De rode draad van het familiekarma wordt automatisch (onbewust) doorgegeven aan het nageslacht.

Maar ook in gezinnen waar de lat hoog ligt, kan het moeilijk zijn jezelf te zijn of te worden. Wanneer je je eigen plan trekt, word je al snel gezien als een outlaw.

We kijken vervolgens door de afkeurende ogen van anderen naar ons zelf. Dit heeft een negatieve impact op ons zelfbeeld. We zijn vergeten hoe waardevol we werkelijk zijn.

Transformatie ontstaat vaak na een crash of mental breakdown. Men ontdekt dat men is overladen met overtuigingen van de opvoeders en de omgeving. Al deze overtuigingen gaan dwars tegen het persoonlijke gevoel in. Je bent jezelf letterlijk verloren.

Transformatie verloopt in verschillende stadia.

 • De innerlijke pijn wordt opnieuw doorleeft om het vervolgens te begrijpen en te verwerken.
 • Er volgt een vergevingsproces
 • Geleidelijk laat je alle oude overtuigingen die niet goed voelen los
 • Er ontstaat ruimte voor nieuwe invulling die past bij jouw gevoelswereld.
 • Sommige ondergaan zelfs een verjongingsproces.
 • Oude angsten maken plaats voor ondernemingslust
 • Je voelt je letterlijk als herboren.

Voor het aangaan van het transformatieproces is veel moed vereist. Mensen die niet kunnen wennen aan de nieuwe jij, kunnen zich van je afkeren.

Door de grote besluiten die je neemt zal men proberen jou opnieuw te overtuigen dat je je ‘verstand’ bent verloren. Het komt eropaan hoe sterk je in je eigen kracht kunt staan om het proces te voltooien.

Wat levert het op?

 • Je zult je bevrijdt voelen van opgelegde normen en waarden.
 • Je zult je bewust worden van de manipulaties om je heen.
 • Je komt in je eigen kracht
 • Je voelt je verlost van een enorme drukkende last
 • Je kunt nu beter creëren vanuit je gevoel
 • Je leert te vertrouwen op je gevoel.
 • Je bent 100% jezelf
 • Je hebt een goede relatie met jezelf
 • Je hebt geen externe relatie meer nodig om je compleet te voelen

Alle coaches kunnen je bijstaan tijdens transformatieprocessen

Bel 0909-0237 of kijk op de homepage welke coaches er nu voor jou aanwezig zijn.