Trance medium

Datum: 30 april 2019

Het trance mediumschap is een zware discipline. Het medium geeft zijn lichaam in bruikleen. Dit is fysiek en geestelijk zeer zwaar en niet geheel zonder risico’s.

Het medium gaat in diepe meditatie waarna een entiteit of lichtwezen het lichaam en het spraakvermogen van het medium overneemt.

Op die manier kan deze rechtstreeks vanuit de lichtsferen boodschappen doorgeven aan de fysieke wereld. Deze mediums zijn schaars in Nederland maar komen deze wel veel voor in Engeland.