Medium

Datum: 1 mei 2019

Een medium is hoog gevoelig voor dimensies die voor andere mensen niet voelbaar of tastbaar zijn.

Hierdoor kan hij of zij een middelaar zijn tussen het ontastbare en de fysieke wereld.

Omdat we energetische wezens zijn, blijft de energie van een (fysiek)overledene voor een medium voelbaar.

Alles bestaat uit energie en trilling. Het medium is een ontvanger en in staat door middel van symbolen die hij of zij doorkrijgt de signalen te vertalen naar een boodschap die de consultant kan herkennen.

Het is als een radio. De antenne zendt signalen uit en de radio kan deze opvangen. Afhankelijk van de frequentie waarop de radio is afgestemd zal hij zijn signalen ontvangen. We kunnen zelf afstemmen. Wie van klassiek houdt, zal de juiste frequentie opzoeken die prettig voelt. Hard rock zal hem uit balans brengen.

De afstemming van het medium is dus bepalend voor de frequentie.

Hoe zuiverder de afstemming van het medium is, des beter de afstemming op de lichtwereld zal zijn. Mediums met onverwerkte emoties en boosheid zijn in dat opzicht niet 100% betrouwbaar. Omdat ieder mens soms gehinderd wordt door (tijdelijke) emoties, is het belangrijk dat hij zijn verantwoording neemt en andere mensen daar niet aan blootstelt.

Van wie kun je een boodschap verwachten?

Dan kan zijn van overleden dierbaren, gidsen, engelen of hogere lichtwezens.

Dit is dus afhankelijk van de afstemming van het medium. Op welke frequentie bevindt het medium zich?

Welke boodschappen kun je verwachten?

Overleden dierbaren

Van overleden dierbaren kun je vaak bevestiging krijgen dat zij na een fysieke ziekte weer geheeld zijn.

Zij kunnen antwoord geven op praktische vraagstukken over jou en je familie.

Soms vragen zij vergeving voor hun daden omdat ze de situatie nu vanuit een ruimer perspectief kunnen bezien. Ego speelt nu geen rol meer.

Wat is het voordeel van het raadplegen van een medium?

Het kan inzicht, rust, troost en kracht geven.


Wil jij direct antwoord op jouw vragen?

Neem contact op met een deskundig medium van Rimpels op je ziel.

Hoe herken je een betrouwbaar medium

Een medium geeft, zonder enige voorkennis of vragen, informatie door.

Hoe werkt een medium?

Door middel van:

Een foto van de overledene

Erkende en betrouwbare mediums

De erkende mediums die bij ons op de advieslijn werken, hebben allemaal de nodige ervaring opgedaan om als boodschapper te fungeren. Omdat ze naast het mediumschap ook vaak andere disciplines beheersen, kunnen ze het contact op de juiste wijze interpreteren.

Veel mediums werken tevens als paragnost, coach, astroloog, raadgever, tarotist, numeroloog, engelen expert, et cetera. De spirituele wereld is hen dus niet vreemd. Maar het is lang niet iedereen gegeven om contact te leggen met overleden dierbaren. Daarvoor dien je toch echt bij een betrouwbaar medium te zijn!

Wat is het verschil tussen een paragnost en medium?

Een medium is een schakel tussen hemel en aarde.

Een paragnost voelt energieën bij mensen. Hij of zij kan (soms) middels een voorwerp aanvoelen in welke staat de vraagsteller verkeerd. Een paragnost kan ook vermiste personen opsporen aan de hand van een voorwerp. Hij krijgt beelden en visioenen of/en kan helder horen en voelen. In dit geval doet de tijd niet ter zake. Volgens universele begrippen bestaat tijd niet maar gebeurt alles op tijd.

Ieder mens draagt informatie over zichzelf mee in zijn energieveld ook wel aura genoemd. De paragnost is in staat deze energie op te pakken en te vertalen. Zo kan hij bijvoorbeeld ook zien of voelen of iemand ziek is. Op die manier kan hij iemand tijdig doorsturen naar een arts.

Een paragnost werkt ook vaak met hulpmiddelen zoals, kaarten en pendels.

Er is een wezenlijk verschil tussen mediums en paragnosten. Het meest wezenlijke verschil tussen een medium en paragnost is dat een medium in de bovenwereld contact met overledenen kan leggen. Niet iedere paragnost is dit machtig.

Boodschappen uit het hiernamaals via een betrouwbaar medium

Eigenlijk geeft het woord medium al aan dat een medium in het midden staat tussen jou en de overledene. Vanuit het Latijns vertaalt, betekent medium namelijk ‘midden’. Jij als aanvrager maakt gebruik van dit ‘midden’. Maar ook overgegane zielen leggen contact met dit ‘midden’, aangezien de ziel die zich in het hiernamaals bevindt graag een boodschap aan de achterblijvers door wil geven. Dit zorgt ervoor dat mediums zich terdege bewust dienen te zijn van de informatie die doorkomt. Ze dienen dit als het ware te filteren, zodat er gerichte boodschappen uit voort komen. De boodschappen zijn dus voor jou als nabestaande fijn om te vernemen, maar het dient ook de overledene die juist graag de boodschap door wil geven aan de achterblijvers. Het contact slaat dus twee vliegen in één klap!

Zie hier welke coach over mediamieke eigenschappen beschikt.

Wat is het verschil tussen een paragnost en medium?

Een medium is een schakel tussen hemel en aarde.

Een paragnost voelt energieën bij mensen. Hij of zij kan (soms) middels een voorwerp aanvoelen in welke staat de vraagsteller verkeerd. Een paragnost kan ook vermiste personen opsporen aan de hand van een voorwerp. Hij krijgt beelden en visioenen of/en kan helder horen en voelen. In dit geval doet de tijd niet ter zake. Volgens universele begrippen bestaat tijd niet maar gebeurt alles op tijd.

Ieder mens draagt informatie over zichzelf mee in zijn energieveld ook wel aura genoemd. De paragnost is in staat deze energie op te pakken en te vertalen. Zo kan hij bijvoorbeeld ook zien of voelen of iemand ziek is. Op die manier kan hij iemand tijdig doorsturen naar een arts.

Een paragnost werkt ook vaak met hulpmiddelen zoals, kaarten en pendels.

Er is een wezenlijk verschil tussen mediums en paragnosten. Het meest wezenlijke verschil tussen een medium en paragnost is dat een medium in de bovenwereld contact met overledenen kan leggen. Niet iedere paragnost is dit machtig.

Boodschappen uit het hiernamaals via een betrouwbaar medium

Eigenlijk geeft het woord medium al aan dat een medium in het midden staat tussen jou en de overledene. Vanuit het Latijns vertaalt, betekent medium namelijk ‘midden’. Jij als aanvrager maakt gebruik van dit ‘midden’. Maar ook overgegane zielen leggen contact met dit ‘midden’, aangezien de ziel die zich in het hiernamaals bevindt graag een boodschap aan de achterblijvers door wil geven. Dit zorgt ervoor dat mediums zich terdege bewust dienen te zijn van de informatie die doorkomt. Ze dienen dit als het ware te filteren, zodat er gerichte boodschappen uit voort komen. De boodschappen zijn dus voor jou als nabestaande fijn om te vernemen, maar het dient ook de overledene die juist graag de boodschap door wil geven aan de achterblijvers. Het contact slaat dus twee vliegen in één klap!