Redactie


1 mei 2019 - Blogs

Engelen en Gidsen

Het woord engel is afkomstig van het Griekse woord ‘Angelos’ = boodschapper.

Engelen zijn net als wij energetische wezens. Zij leven echter niet in de materie.

Engelen staan als een energetische brug tussen de hemel en aarde, als transformator van energie. Zij zetten de universele energie van ‘Het Al’ of ‘God’ (hoe jij deze creatiekracht wilt benoemen mag je zelf bepalen, in dit artikel noem ik het God) om naar de fysieke, materiële energie op aarde.

Engelen zijn onsterfelijk, gecreëerd uit pure bewustzijnsenergie. De liefdesenergie van God. Elke engel is een pure uiting van liefde.

 

Onvoorwaardelijke liefde

In de spirituele wereld kent men alleen onvoorwaardelijke liefde. De meningen over engelen zijn uiteenlopend. Vanuit het geloof zijn het hogere lichtwezens die het aardse leven zijn ontstegen. Toch spreken wij ook weleens over een engel op aarde en zijn sommige mensen ervan overtuigd dat de engelen ook in materie onder ons zijn. Engelen en lichtwezens helpen ons tijdens belangrijke transformatie processen, bewustwording en groei. De boodschappen zijn direct maar soms moeilijk te vertalen naar ons aardse denken. Dit alles in het belang van jouw groei en bewustwording. Zij houden zich doorgaans niet bezig met onze oppervlakkige aardse zorgen omdat zij het grote geheel in het juiste verband zien.

Veel mensen hebben een herinnering aan het moment dat zij afscheid namen van hun begeleiders, vlak voor de aardse geboorte. Het is geen afscheid maar wordt doormensen wel als zodanig ervaren.

 

Werken met engelenenergie

Enkele van onze coaches werken met engelenenergie. Deze energie is hoger en verfijnder dan de energie van een gids. Gidsen werken in de frequentie van de 3D realiteit. Engelen in 5D en hoger.

Coach Ana is zich er vanaf haar prille jeugd al van bewust dat zij wordt begeleidt door een engel. Deze manifesteert zich meestal wanneer zij zich weer op een keerpunt in haar leven bevindt. Tevens voelt zij een duidelijke leiding wanneer zij haar werk als spiritueel therapeut uitoefent.

Je kunt met Ana in contact komen via 0909-0237 box 01

advertentie

HOME

Terug naar blog overzicht