De weg van transformatie

Datum: 30 april 2019

Ieder mens heeft wensen en dat is prima. Een wens is gedachtekracht. Vanuit deze kracht kunnen jouw wensen zich manifesteren. Toch krijg je niet alles waar je om vraagt. In de eerste instantie ben je dan teleurgesteld maar later zul je begrijpen waarom het anders en……… soms nog veel beter uitpakt.

Een wens komt soms ook voort uit angst. We willen iets creëren waarvan we denken dat het ons een veilig gevoel zal geven. Dit soort wensen komt vanuit je ratio en niet vanuit je ziel. Jouw innerlijke wijsheid weet alles al en wacht geduldig op de dag dat jij deze omarmt.

Het volgen van je gevoel staat haaks op je verstand. Je leerde van je opvoeders dat je vooral je verstand moest gebruiken. Alles wat jij voelde werd tenietgedaan als onzin. Wensen waren niet realistisch. Je bent in de afkeurende ogen van anderen een dromer en dat zullen ze je wel even afleren.

Gedurende je jeugd word je dus als het ware ontkoppelt van jezelf. Je verliest het contact met de universele wijsheid waar vanuit wij allemaal kunnen beschikken over een eindeloze kennis. Je voelde niet meer maar volgde de adviezen op van de mensen om je heen. Je wilde immers dat iedereen trots op je zou zijn. Dat was jouw beloning die je een kortstondig gevoel van euforie gaf.

Maar dan komt de leegte. Je mist iets en kan niet benoemen wat dat precies is. Jouw omgeving noemt je ondankbaar. Ze hebben je immers alles aangereikt om een gelukkig bestaan op te kunnen bouwen. Je start een zoektocht en je hoopt het missende puzzelstukje te vinden bij een eventuele partner. Vervolgens raak je verstrikt in relaties die je teleurstellen. Je lijkt nu nog verder verwijderd van je geluk. Het wordt een kluwen van emoties en het missende stukje lijkt verder weg dan ooit.

Ooit wenste jij deze partner. Je hoopte vurig dat hij ook verliefd op jou zou worden. Dit was een wens waarvan je dacht dat alles mooier en beter zou worden. Het werd geen sprookje maar een nachtmerrie. Achteraf zul je begrijpen dat je juist deze partner nodig had om dichter tot jezelf te kunnen komen.

Het ont-kluwen van deze verstrikkingen, brengt je terug naar je ware zelf. Relaties zijn spiegels en kunnen helend werken. Met de nadruk op ‘kunnen’. Wanneer je conflict mijdend bent uit angst voor afkeuring blijf je ronddraaien in je eigen frustraties.

Na een aantal teleurstellingen durf je voorzichtig weer wensen uit te spreken en zul je zien dat deze zich steeds sneller manifesteren. Dit geeft zelfvertrouwen. Hoe meer je leert te vertrouwen op je gevoel, hoe sterker jij je zult voelen. Je ontdekt dat het missende puzzelstukje altijd al aanwezig was. Voordat je aan dit leven begon was je immers compleet. De puzzel werd uit elkaar getrokken door mensen die nog niet in zichzelf geloofden. Dat waren de mensen die het allemaal zo goed wisten en jou vertelden dat je realistisch moest zijn.

Dankzij het vertrouwen in jezelf, kun je jezelf omarmen en ben je trots op iedere manifestatie die geheel uit jou zelf is voortgekomen. Je wordt nu een magneet voor alles wat werkelijk bij je past. Misschien zelfs de juiste partner waarmee je niets meer hoeft uit te werken. Wanneer je de transformatie hebt doorstaan is een partner niet meer het ontbrekende puzzelstukje maar een prachtige toegevoegde waarde op het geluk wat je met hard werken hebt verworven.

Gefeliciteerd! Je hebt een prachtige transformatie afgerond. Je staat nu bewust in het leven. Je kijkt letterlijk door een andere bril.

Mogelijk sta jij op dit moment aan het begin van deze transformatie. In dat geval kun je zeer zeker zo nu en dan een beetje steun gebruiken. Je omgeving zal je proberen terug te trekken met conclusies en oordelen zoals eerder beschreven. Nu komt het er op aan hoe stevig jij je nieuwe overtuigingen in jezelf hebt verankerd.

Onze coaches hebben allemaal bewust een transformatie doorlopen. Zij begrijpen jouw twijfels en angsten. Zij zullen je niet vertellen wat je moet doen maar zullen je in contact brengen met jouw persoonlijke waarheid. Jouw waarheid verdient respect en geen afkeuring.

Om de transformatie op grote schaal te begeleiden en te ondersteunen heb ik deze advieslijn opgericht. Mede om die reden houden we de prijs laag. De steun moet voor iedereen toegankelijk kunnen zijn.

Neem maar eens een kijkje op www.rimpelsopjeziel.nl. Laat mij weten of het je aanspreekt.

Coping with quotationscoping with quotations a stock element of effective writing is to employ a quotation by a noted writer or other famous get homework help person to illustrate a point.